Prace Dyplomowe - Poradniki

Jak przygotować pracę dyplomową do druku?

Prace drukowane jedno i dwustronnie powinny być przygotowane w dwóch różnych plikach.

  • Wersja jednostronna: przygotowana zgodnie z wymaganiami promotora. Prosimy uwzględnić, że oprawa pracy wymaga, żeby lewy margines wynosił przynajmniej 2,5 cm. Numeracja powinna znajdować się po prawej stronie kartki.
  • Wersja dwustronna: powinna mieć marginesy lustrzane i numerację zewnętrzną (nieparzysta numeracja po prawej stronie, parzysta natomiast po lewej stronie kartki) lub marginesy identyczne z obu stron kartki, np. 2,5 cm i numerację stron na środku.
  • Jeśli planujemy dwustronny wydruk dokumentu musimy pamiętać, że po stronie tytułowej następuje  pusta strona, natomiast kolejna, czyli trzecia strona dokumentu to najczęściej spis treści lub podziękowania.
  • Marginesy lustrzane: Układ strony -> Ustawienia strony -> Marginesy -> Marginesy niestandardowe ->  rozwijamy menu Wiele stron i wybieramy -> marginesy lustrzane.

Czy wiesz, że:

Swoją pracę dyplomową możesz drukować bez wychodzenia z domu!

Wyślij plik z pracą przez e-mail.

Pamiętaj, żeby:
- wysłać pracę w formacie PDF, przygotowanym oddzielnie dla druku jednostronnego i dwustronnego.
- podać ilość egzemplarzy
- podać rodzaj oprawy
- podać sposób drukowania (jednostronny/dwustronny)
- podać nr swojego telefonu

Odbiór przesłanej pocztą elektronicznej pracy maksymalnie następnego dnia rano (jeśli praca została wysłana do godziny 17:00)

Poradniki

Plik, którzy przygotowujemy w swojej wersji edytora tekstowego na swoim komputerze, na innych PC mogą wyświetlać się nieprawidłowo.

Jedynym skutecznym sposobem, abypliki wyświetlały się poprawnie, jest zapisanie dokumentu w formacie PDF. Tylko wtedy możemy zagwarantować prawidłowy wydruk dokumentu.

Najbardziej powszechnym i jednocześnie w pełni darmowym programem do zapisywania w formacie PDF jest PDF Creator. Program należy zainstalować na komputerze. Możliwość utworzenia pliku PDF pojawi się w menu drukarki. Aby stworzyć plik PDF po zainstalowaniu programu, wystarczy użyć opcji "Drukuj". UWAGA: Przed wydrukowaniem upewnij się, że zaznaczona jest drukarka "PDFCreator".

Aby zapisać dokument tekstowy w PDF wybierz plik -> zapisz jako -> PDF lub: drukuj -> PDF Creator -> drukuj Warto, mimo wszystko, wziąć do drukarni pierwotny plik tekstowy. PDF nie jest formatem edytowalnym i nie jesteśmy w stanie dokonać w nim ewentualnych poprawek.

W wersji drukowanej dwustronnie numeracja nieparzysta powinna znajdować się po prawej stronie arkusza, a parzysta po lewej stronie arkusza lub na środku.

Aby ustawić numerację po zewnętrznej stronie kartki należy ustawić kursor na pierwszej stronie dokumentu i wybrać:
wstawianie -> nagłówek i stopka -> numer strony -> należy wybrać numerację po zewnętrznej stronie kartki (z prawej strony) -> zaznaczyć opcję
„inne na stronach parzystej i nieparzystej”, później wstawić numerację na stronach parzystych po wewnętrznej stronie kartki (z lewej).

Aby ustawić numerację pośrodku strony wybrać wstawianie -> nagłówek i stopka -> numer strony -> wybrać numerację pośrodku strony.

Aby usunąć numerację z pierwszej strony należy wybrać wstawianie numeracji, wybrać sposób numeracji i zaznaczyć opcję „inne na pierwszej stronie”.

Żeby usunąć numerację z kilku pierwszych stron trzeba: kliknąć początek strony, od której chcesz zmienić numerowanie stron.
Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony wybrać menu Znaki podziału, następnie Podziały sekcji i Następna strona.

Na następnej stronie po podziale sekcji kliknij dowolne miejsce w obszarze stopki. Zostanie wyświetlone Projektowanie w grupie Nawigacja.
Kliknij Połącz z poprzednim, aby wyłączyć tę opcję. Teraz możesz bezpiecznie usunąć numerację z pierwszych stron.

Gdy zostaną wybrane marginesy lustrzane, marginesy po lewej stronie będą lustrzanym obrazem marginesów po prawej stronie.
Oznacza to, że marginesy wewnętrzne są takiej samej szerokości, podobnie jak marginesy zewnętrzne.

Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Marginesy.
Kliknij opcję Lustrzane.

Aby zmodyfikować szerokości marginesów, kliknij przycisk Marginesy, kliknij pozycję Marginesy niestandardowe, a następnie w polach Wewnętrzny i Zewnętrzny
wprowadź odpowiednie szerokości.

Aby wstawić numery stron do dokumentu, musimy najpierw włączyć nagłówek lub stopkę. Najszybciej wstawimy nagłówek/stopkę wybierając w menu
Wstaw → Nagłówek lub Stopka → Domyślnie. Następnie ustawiamy kursor w polu nagłówka/stopki i z menu Wstaw wybieramy polecenie Pola → Numer strony. Klikając dwa razy na polu z numerem strony, włączymy okno Edytuj pola. Z listy Format możemy wybrać format numeracji jaki chcemy użyć (numeracja rzymska, arabska itp.). Jeśli chcemy możemy wprowadzić przesunięcie numeracji strony o daną wartość, aby to zrobić wybieramy z menu Wstaw → Pola → Inne (Ctrl+F2). W oknie edycji pola na karcie Dokument wybieramy kolejno: Strona, Numer strony i format w jakim ma być numeracja, następnie wpisujemy przesunięcie o żądaną wartość (np. gdy chcemy
przesunąć numer strony o 1, wpisujemy +1). Wstawione pola będą wyswietlały numery stron przesunięte o zadaną wartość ale tylko jeśli strona o danym numerze
znajduję się w dokumencie. Jeżeli chcemy aby pola na wszystkich stronach wyświetlały przesunięty numer strony, w oknie Pola (Ctrl+F2) wybieramy kartę Zmienne następnie ze spisu Typ wybieramy Ustaw zmienną strony, wpisujemy wartość przesunięcia i klikamy na Wstaw.
Następnie ze spisu Typ wybieramy Pokaż zmienną strony i ponownie klikamy na Wstaw.

Aby usunąć numerację z pierwszej strony należy wybrać:
Format>Style i formatowanie> górny lewy róg w okienku które wyskoczyło czwarta od lewej(z pięciu) ikonka (style strony) następnie wybieramy poniżej
'pierwsza strona' potem w prawym rogu tego samego okienka klikamy na ikonce farbki i zaznaczamy nią jedynkę na pierwszej stronie.
lub
( Format → Style i Formatowanie ). Otworzy się wtedy nowe okienko wewnątrz Writera. Wybieramy ikonę Style Strony, klikamy tekst na pierwszej stronie
i wybieramy Pierwsza strona. Jak zauważymy na zaznaczonej stronie zniknął nagłówek i stopka.

Żeby usunąć numerację z kilku pierwszych stron należy:
przy pomocy stylisty (F11) stworzyć nowy styl strony (style strony, i prawym klawiszem myszy -> "nowy"), zawierający nagłówek/stopkę i nazwać go
np "Numerowany". Następnie w dokumencie, przed rozpoczęciem trzeciej strony (kursor na stronie numer 2)należy wstawić podział ręczny
(menu WSTAW) i wybrać jako następny styl stworzony wcześniej styl "Numerowany". Nie należy zaznaczać pól dotyczących zmiany numeracji. Teraz w nagłówku/stopce strony trzeciej wstawiając numerację Wstaw -> Pole ->numer strony numeracja rozpocznie się od strony 3. Jak przesunąć numerację o kilka stron ? Wybieramy Wstaw → Pola → Inne (lub Ctrl+F2). W oknie edycji pola na karcie Dokument wybieramy kolejno: Strona, Numer strony i format w jakim ma być
numeracja, następnie wpisujemy przesunięcie o żądaną wartość (np. gdy chcemy przesunąć numer strony o 1, wpisujemy +1). Wstawione pola będą wyswietlały
numery stron przesunięte o zadaną wartość ale tylko jeśli strona o danym numerze znajduję się w dokumencie. OpenOffice ma spore możliwości, jeśli chodzi o numerowanie stron, ale jak się okazuje postępowanie za każdym razem jest bardzo podobne.
Przedstawię to na przykładzie zmiany wyrównania numeru strony dla stron parzystych. Zaczynamy od zaznaczenia strony nieparzystej kursorem i wybraniu z Style strony → Strona nieparzysta. Potem zaznaczamy parzystą stronę i wybieramy
Style strony → Strona parzysta. Na końcu wstawiamy dla każdej ze stron – osobno dla jednej parzystej i jednej nieparzystej Wstaw → Nagłówek → Strona prawa
i Wstaw → Nagłówek → Strona nieparzysta. Potem osobno dla każdego z rodzaju nagłówków definiujemy numeracje stron. Można pokusić się również o użycie nagłówka prawego i lewego oraz stopki prawej i lewej. Wszystko zależy od potrzeb.

Jak ustawić układ stron do druku dwustronnego w OpenOffice? W tym celu należy w ustawieniach stylu strony przejść do zakładki Strona i w polu Ustawienia układu wybrać Odbicie lustrzane.
Wtedy pierwsza strona będzie stroną prawą, a następne będą na zmianę lewe albo prawe. Ustawienie to jednak dotyczy wyłącznie marginesów, a my musimy sobie
samodzielnie przygotować odpowiednie style.
W tym celu wybieramy w zakładce Style, a następnie formatowanie styl dla strony prawej (np. z większym lewym marginesem do zszycia), a następnie dla strony
lewej (z większym marginesem prawym): Style strony => Nowy… wpisujemy wybraną nazwę i ustawiamy w następnych polach i zakładkach odpowiednie parametry.
Jako następny styl strony dla strony lewej określamy ten dla strony prawej, i na odwrót. Kursor musi znajdować się na pierwszej stronie i wybieramy styl, który
wybraliśmy dla strony prawej.
Wszystkie następne strony powinny poukładać się automatycznie, w lewą i w prawą stronę.

Separate+, czyli CMYK w GIMPie? Popularność programu GIMP (bezpłatnego programu do obróbki grafiki rastrowej) stale rośnie, a sam program z wersji na wersję staje się coraz lepszy. Pewnym problemem może być brak obsługi formatu zapisu kolorów w formacie CMYK, który jest wykorzystywany przy bardziej profesjonalnych wydrukach. Na szczęście rozwiązaniem tego problemu może być pewien plugin… Separate+, czyli CMYK w GIMPie Separate+ to wtyczka/plugin do programu GIMP, dzięki któremu możemy skonwertować gotowy obraz z formatu RGB do CMYK.

GIMP umożliwia zmianę rozmiaru obrazu.
Taka operacja przydatna jest, gdy na przykład chcemy przygotować zdjęcie do wyświetlania w internecie lub do wydruku w odpowiednim formacie.

Zmieniamy rozmiar obrazu

1. Aby zmienić rozmiar obrazu, z menu Obraz wybieramy Skaluj obraz…
W oknie dialogowym domyślnie pokazany jest rozmiar w pikselach. Z listy obok możemy też wybrać inne jednostki, na przykład milimetry lub cale. Po wskazaniu wybranej jednostki podajemy nowe wymiary (np. dla formatu A4 wpisujemy: szerokość 297mm, wysokość 210mm, a dla formatu A3 szerokość 297mm, wysokość 420mm) obrazu oraz rozdzielczość.
2. W polu Jakość z listy Interpolacja wybieramy metodę interpolacji, czyli generowania nowych pikseli w celu osiągnięcia ładnego efektu skalowania. Metodę dobieramy w zależności od zawartości
obrazu, który chcemy przeskalować. W przypadku większości zdjęć oraz grafik o obłych kształtach najlepsze efekty osiągniemy, stosując metodę Sinc (Lanczos3).
Jeśli chcemy skalować proste grafiki o równych brzegach, na przykład prostokąty, warto wskazać opcję Brak.
3. Po dobraniu wszystkich parametrów klikamy na Przeskaluj. Obraz zostanie przeskalowany do zadanych wymiarów.

Jak zachować lub zmienić proporcje

W oknie zmiany rozmiaru dostępne są dwa wymiary - wysokość i szerokość. Jeśli ikona przypomina zamknięte ogniwo łańcucha, wystarczy podać wysokość lub szerokość - drugi z wymiarów zostanie odpowiednio dostosowany i proporcje obrazu zostaną zachowane.
Jeżeli klikniemy na ikonę przypominającą jednolity łańcuch, zmieni się ona w oznaczenie rozerwanego łańcucha. W tym przypadku każdy z wymiarów możemy modyfikować osobno.

Rozmiar wydruku

Klikając na Obraz i Rozmiar wydruku…, w oknie dialogowym możemy ocenić, jaki maksymalny wydruk dobrej jakości uzyskamy z danego obrazu. W oknie wybieramy jednostki miary, na przykład centymetry. W polach Rozdzielczość X i Y podajemy rozdzielczość wydruku.
Warto wiedzieć, że te same informacje uzyskamy za pomocą opcji w oknie dialogowym Skalowanie obrazu.

Aby uniknąć problemów przy drukowaniu, związanych ze zbyt dużym rozmiarem plików, proponujemy zapisanie dokumentu do formatu PNG.

usługi kserograficzne opole,kserografia opole, usługi ksero opole, druk opole, wydruki opole, skany opole, skanowanie opole, ksero wielkoformatowe opole, druk wielkoformatowy opole, skaner wielkoformatowy opole, skanowanie wielkoformatowe opole, kserokopiarki opole, sprzedaż kserokopiarek opole, drukarki opole, serwis kopiarek opole, serwis kserokopiarek opole, serwis drukarek opole, toner opole, tonery opole, oprawa prac dyplomowych opole, oprawa prac licencjackich opole, bindowanie opole, termobindowanie opole, metalbind opole, laminowanie opole, ulotki opole, wizytówki opole, pieczątki opole, produkcja pieczątek opole, oprawa prac magisterskich opole, oprawa prac inżynierskich opole

MARTON Adres

Adres:
  ul. Katowicka 55 lok. 2
Tel:
77 4557048
Kom:
505842999
www:
www.marton24.pl
Email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O Nas

Jesteśmy firmą działającą w branży kserograficznej od wielu lat. Swoje doświadczenie zdobywamy już od roku 1997 najpierw jako pracownicy a następnie właściciele firmy. Chcemy tę wiedzę wykorzystać, świadcząc usługi dla Was. Zapraszamy.

Connet With Us